ขนาดของห้องเกริงกระเวีย
ความยาว : 23 m
ความกว้าง : 6 m
ความสูง: 3 m

ขนาดเวที
ความยาว : 5 m
ความกว้าง : 2.5 m

ขนาดของจอ
ความยาว : 1.5 m
ความกว้าง : 1.5 m
orchid
pool
apartment
gallery
Copyright, © 2009 | RS hotel Kanchanabuti