ขนาดของห้องราชศุภมิตร ชั้น 5
ความยาว : 45 m
ความกว้าง : 14.2 m
ความสูง: 5 m

ขนาดเวที
ความยาว : 10 m
ความกว้าง : 5 m
ความสูง: 0.65 m

ขนาดของโปรเจคเตอร์
ขนาด 220 inch
ความยาว : 4.5 m
ความกว้าง : 3.5 m
orchid
pool
apartment
gallery
Copyright, © 2009 | RS hotel Kanchanabuti